KANTINA ARBËR

Shqipëria ka një nga traditat më të vjetra të prodhimit të verës në Evropë, që daton që nga epoka e bronzit. Gjatë periudhës romake dhe bizantine, prodhimi i verës në vend u rrit ndjeshëm, megjithëse nën sundimin osman pati një rënie të prodhimit. Gjatë diktaturës komuniste, funksiononin disa kantina dhe vende të prodhimit të rrushit që trajtoheshin vetëm nga shteti (jo pronarë privatë). 


Varietetet më të zakonshme të rrushit autokton shqiptar janë: Kallmeti, Shesh, Debin, Vranac dhe Vlosh. 


Në Mirditë, hardhitë e rrushit kultivohen në terrenin malor të kësaj zone, kryesisht në zonën e Bukëmirës dhe në disa zona të vogla larg zonës industriale të Rubikut, të cilat ofrojnë një mjedis të përshtatshëm për zhvillimin e rrushit, tokë e pasur me minerale, kodrina me shtrirje veri-jug që mundësojnë drenazhimin e tokës si dhe amplitudën e duhur të temperaturës. 

Hardhitë e rrushit janë të shtrira në tarracat malore dhe në fusha të pjerrëta, që ndihmojnë në drenazhin e ujit dhe në mbajtjen e rrezeve diellore, të cilat kontribuojnë në rritjen e cilësisë së rrushit.


Kantina Arbri është e njohur për prodhimin e verës në zonën e Mirditës. Ajo është vendosur në fshatin Gziq, i cili ndodhet në një lartësi prej rreth 500 metrash mbi nivelin e detit dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 100ha. Kantina Arbri është e specializuar në prodhimin e verës së kuqe Kallmet dhe të bardhë Shesh me cilësi të lartë. Nje pjesë e prodhimit të kantinës e zë edhe rakia tradicionale si dhe nje spumante e eksperimentuar së fundmi. 


Kantina Arbri përdor metodat tradicionale të prodhimit të verës dhe kombinon këto njohuri me teknologjinë moderne për të siguruar një produkt të shkëlqyer. Ajo ka një sasi të konsiderueshme tokë të kultivuar me rrush, të cilin e mbjell në zona të favorshme të Mirditës për kultivimin e rrushit.


Verërat e prodhuara nga kantina Arbri shpesh vijnë nga varietete të ndryshme të rrushit të kultivuar lokalisht. Produkte më të njohura të kantinës Arbri janë Kallmeti (verë e kuqe) dhe Verë Arbri Gëziq (verë e bardhë). Këto verëra njihen për shijen e tyre të butë dhe aromën e pasur.
Kantina Arbri ka fituar vlerësim të madh nga kritikët dhe ka fituar disa çmime në festivalet dhe konkurset e verës, si një vërtetim i cilësisë së prodhimeve të saj. Ajo po ashtu pret vizitorët dhe turistët që dëshirojnë të shijojnë degustimin e verës dhe për të eksploruar bukuritë natyrore të zonës së Mirditës

 

Hardhitë e rrushit janë të shtrira në terracat malore dhe në fusha të pjerrëta, që ndihmojnë në drenazhin e ujit dhe në mbajtjen e rrezeve diellore, të cilat kontribuojnë në rritjen e cilësisë së rrushit.

 

Përveç prodhimit të verës, disa prej këtyre fermave mund të ofrojnë edhe turizëm rural dhe degustime të verës për turistët dhe vizitorët. Kjo i jep mundësi për të njohur më shumë për procesin e prodhimit të verës, për të shijuar shijen e verës lokale dhe për të eksploruar bukurinë natyrore të zonës së Mirditës.

 

Kantina Arbri është një kantinë e njohur për prodhimin e verës në zonën e Mirditës në Shqipëri. Ajo është vendosur në fshatin Gëziq, i cili ndodhet në një lartësi prej rreth 500 metrash mbi nivelin e detit dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 100ha. Kantina Arbri është e specializuar në prodhimin e verës së kuqe Kallmet dhe të bardhë Shesh me cilësi të lartë. Nje pjesë e prodhimit të kantinës e zë edhe rakia tradicionale si dhe nje spumante e eksperimentuar së fundmi.

 

Kantina Arbri përdor metodat tradicionale të prodhimit të verës dhe kombinon këto njohuri me teknologjinë moderne për të siguruar një produkt të shkëlqyer. Ajo ka një sasi të konsiderueshme tokë të kultivuar me rrush, të cilin e mbjell në zona të favorshme të Mirditës për kultivimin e rrushit.

 

Verërat e prodhuara nga kantina Arbri shpesh vijnë nga varietete të ndryshme të rrushit të kultivuar lokalisht. Produkte më të njohura të kantinës Arbri janë Kallmeti (verë e kuqe) dhe Verë Arbri Gëziq (verë e bardhë). Këto verëra njihen për shijen e tyre të butë dhe aromën e pasur.

 

Kantina Arbri ka fituar vlerësim të madh nga kritikët dhe ka fituar disa çmime në festivalet dhe konkurset e verës, si një vërtetim i cilësisë së prodhimeve të saj. Ajo po ashtu prit vizitorët dhe turistët që dëshirojnë të shijojnë degustimin e verës dhe për të eksploruar bukuritë natyrore të zonës së Mirditës.

 

Kantina Arbri, duke u bazuar në traditën dhe pasurinë natyrore të Mirditës, kontribuon në promovimin e kulturës së verës në Shqipëri dhe prezanton një alternativë interesante për turistët që dëshirojnë të eksplorojnë rrugëtimet verore në këtë zonë të bukur të vendit.

 

Për të pasuruar më shumë ofertën turistike në këtë zonë të Mirditës, kantina Arbri dëshiron të zgjerojë shërbimet e degustimit dhe ofrimit të produkteve vëndase direkt në kantinë për çdo vizitor që dëshiron të bëhet pjesë e kësaj eksperience si dhe të bashkëveprojë me çdo operator lokal apo ndëkombëtar për të promovuar produktet mirditore.